Chính sách bảo hành GFN Malaysia

Chính sách bảo hành GFN Malaysia

- Thời gian bảo hành được tính từ thời gian mua 

- Cách thức bảo hành: hoàn tiền bank / hoàn tiền trong shop / đền acc

* Hoàn tiền bank: trường hợp này nếu shop hết acc

(giá trị hoàn được tính như sau: ví dụ acc bạn 60k/ 1 tháng, thì lấy 60k/30 ngày rồi nhân cho số ngày bạn đã sử dụng)

* Hoàn tiền shop: trường hợp này nếu shop còn acc, và acc của bạn đã gần hết hạn bảo hành

(giá trị hoàn được tính như sau: ví dụ acc bạn 60k/ 1 tháng, thì lấy 60k/30 ngày rồi nhân cho số ngày bạn đã sử dụng)

* Đền acc: trường hợp acc lỗi hoặc chưa sử dụng được bao lâu

** Đặc biệt: không bảo hành cho reseller =))